BNR in Sistemul European al Bancilor Centrale

05 ianuarie 2007


Intr-un comunicat Banca Centrala Europeana consfinteste ca, la 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeana (UE) s-a extins prin aderarea a doua noi state membre, respectiv Bulgaria si Romania.

In consecinta, incepand cu aceasta data, bancile centrale nationale (BCN) ale celor doua noi state membre au fost integrate in Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Totodata, Guvernatorii acestora au devenit membri ai Consiliului General al Bancii Centrale Europene (BCE). In plus expertii celor doua BCN in Comitetele SEBC au statut de membru ori de cate ori acestea se intrunesc in structura respectiva. Avand in vedere ca Tratatele de aderare au fost semnate in luna aprilie 2005, Guvernatorii bancilor centrale ale celor doua noi state membre si expertii acestora au participat deja, in calitate de observatori, la intalnirile Consiliului General si, respectiv, ale comitetelor.

In comunicatul BCE se mai arata ca noile state membre nu vor adopta euro imediat ci numai dupa indeplinirea criteriilor prevazute in Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. Spre deosebire de Danemarca si Marea Britanie, cele doua noi state membre nu au dreptul de a recurge la "clauza de exceptare" de la adoptarea monedei unice.

Atat BCE, cat si Comisia Europeana vor elabora rapoarte de convergenta odata la doi ani sau la solicitarea unui "stat membru cu derogare". Aceste rapoarte stau la baza hotararii Consiliului UE cu privire la indeplinirea sau nu de catre respectivul stat membru a conditiilor necesare adoptarii euro.

Intr-un alt comunicat BCE precizeaza ca, la 1 ianuarie 2007, moneda euro a fost introdusa in Slovenia. Astfel, Slovenia a devenit al 13-lea stat membru UE care a adoptat moneda unica si este primul dintre noile state membre care se alatura Uniunii Economice si Monetare din Europa. Banca Centrala Europeana saluta aceasta noua extindere a zonei euro.

Ca urmare a adoptarii euro de catre Slovenia, Banca Sloveniei este acum membru cu drepturi depline al Eurosistemului, cu aceleasi drepturi si obligatii ca si cele 12 banci centrale nationale ale celorlalte state membre UE care au adoptat euro. Conform Articolului 49 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, Banca Sloveniei a varsat restul contributiei sale la capitalul BCE. De asemenea, Banca Sloveniei a transferat catre BCE contributia sa la activele externe de rezerva ale BCE.

Integrarea institutiilor financiar-monetare slovene in sistemul bancar al zonei euro la data de 1 ianuarie 2007 a fost deja luata in considerare la publicarea necesarului de lichiditate al zonei euro si la stabilirea nivelului alocarii de referinta (benchmark allotment) pe 27 si 28 decembrie 2006.

Lista institutiilor financiar-monetare aflate pe teritoriul Sloveniei, care sunt supuse regimului rezervelor minime obligatorii, este publicata pe website-ul BCE, ca si listele celorlalte state membre UE care au adoptat euro. Lista activelor aflate pe teritoriul Sloveniei, care sunt eligibile pentru constituirea de garantii aferente operatiunilor de creditare ale Eurosistemului, este de asemenea disponibila pe website-ul BCE.

Un al treilea comunicat al BCE mentioneaza ca, potrivit Articolului 29 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, cotele bancilor centrale nationale (BCN) in cheia de capital a BCE sunt ponderate cu cotele respectivelor state membre in totalul populatiei si in produsul intern brut ale UE, in proportii egale, fiind comunicate BCE de catre Comisia Europeana. Aceste ponderi fac obiectul unei ajustari o data la cinci ani sau ori de cate ori noi state membre adera la UE, ultima modificare avand loc la 1 mai 2004, odata cu aderarea la UE a zece noi state membre.

La 1 ianuarie 2007, cheia de capital a BCE s-a modificat datorita aderarii Bancii Nationale a Bulgariei si a Bancii Nationale a Romaniei la Sistemul European al Bancilor Centrale.

In conformitate cu Articolul 49.3 din Statut capitalul subscris al BCE se majoreaza automat atunci cand un nou stat membru adera la UE, iar BCN a acestuia adera la SEBC. Cresterea se calculeaza prin inmultirea valorii curente a capitalului subscris (5 565 000 000 EUR) cu raportul, in cadrul cheii de capital extinse, dintre ponderile BCN recent aderate si ponderile BCN care erau deja membre ale SEBC. In consecinta, la 1 ianuarie 2007, capitalul subscris al BCE a fost majorat la 5 760 652 402,58 EUR.

Deciziile adoptate in acest sens de BCE sunt disponibile pe website-ul BCE si vor fi publicate in timp util in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sursa: BNR